صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
شناسه خبر : 390461399/03/19 - 15:48

وضعیت نمایندگان استان در لیگ های فوتبال

یاداشتی از عبدالباقی صداقت

  

ورزش بوشهر؛ توجه به اینکه در حال حاضر ۶تیم استانی در لیگ های فوتبال بزرگسالان کشوری حضور دارند،وبزودی شاهد ادامه مسابقات فصل ۹۸-۹۹خواهیم بود،لذا وضعیت نمایندگان استان را در جدول مسابقات بطور خلاصه واجمالی مورد بررسی قرارمیدهیم.

ان شاالله که‌ این ۶باشگاه در جایگاه فعلی تثبیت ویا به لیگ های بالاترصعود نمایند.

اولین نماینده استان باشگاه شاهین بندر عامری میباشدکه با شایستگی به مرحله نهایی رسیده وبا ۳پیروزی از ۵مسابقه باقی مانده(با توجه به اینکه آذر آب اراک انصراف داده)به لیگ ۲صعود خواهد کرد.

دومین نماینده باشگاه امید گناوه است که در لیگ ۲کشور حضور داردوبایک پیروزی از ۵مسابقه(با توجه به اینکه اروند خرمشهرانصراف داده)در لیگ ۲تثبیت خواهد شد.

سومین نماینده ،باشگاه ایرانجوان بوشهر بوده که در لیگ ۲میباشدوحتما میبایست ۵مسابقه باقی مانده را بصورت فینال گونه برگزارنمایدتاان شاالله در جایگاه فعلی خود تثبیت گردد.

چهارمین نماینده استان باشگاه شاهین شهرداری بوشهراست که در لیگ برترحضور داردوبا توجه به روند رو به رشد نیم فصل دوم در ۹بازی باقی مانده با قدرت تمام ظاهر شده ودر لیگ برترتثبیت خواهد شد.

پنجمین نماینده ،باشگاه پارس جنوبی جم میباشدکه در لیگ برترفوتبال کشور بوده و با توجه به امتیازاتی که کسب نموده از ۹مسابقه باقی مانده با تلاشی مضاعف در لیگ برتر ماندگارگردد.

ششمین باشگاه تیم سینا بوشهر است که در لیگ برتربانوان کشور حضور داردوبا توجه اینکه درآخرجدول رده بندی قرار داردمیبایست در ۴بازی باقی مانده پیروز میدان باشدتا بتوانددر لیگ بماند.

امیدوارم مدیران ورزشی و غیر ورزشی از لحاظ مالی باشگاههای فوق الذکررا حمایت کرده تا سهمیه های موجودفوتبال استان در کشورحفظ گردد.