صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
شناسه خبر : 435761399/07/22 - 19:50

امتیاز لیگ 3 آبی دلان بنه گز به ماهشهری ها فروخته شد

ورزش بوشهر؛ امتیاز مرحله اول لیگ سه آبی دلان بنه گز در چرخی جالب سر از ماهشهر درآورد.

به گزارش ورزش بوشهر، در حالی که گفته میشد مسئولین آبی دلان بنه گز امتیاز خود را به امید گناوه فروخته بودند در نهایت این امتیاز سر از ماهشهر در آورد.

در پی تصمیم مسئولین امید گناوه جهت تیمداری در لیگ دسته دوم کشور، گویا امتیاز مرحله اول لیگ سه آبی دلان بنه گز را که خریده بودند به ماهشهر ها فروختند.