صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
شناسه خبر : 95231397/01/20 - 12:30

تصاویری از تمرین بعدازظهر یکشنبه تیم شاهین شهرداری بوشهر

ورزش بوشهر: تمرین یکشنبه شاهینی ها در زمین چمن ورزشگاه شهید مهدوی برگزار شد.