صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
شناسه خبر : 317881398/11/28 - 13:12

ثبت تجاری باشگاه های فوتبال و اثرات مثبت اقتصادی ( 2 )

یاداشتی از عبدالمجید اصلانی

  

ورزش بوشهر؛ در سال 2001 سازمان لیگ فوتبال انگلستان12 باشگاه را به صورت تجاری ثبت نمودکه همگی مشمول قانون تجارت شدند وتا سال 2005 این روند ادامه پیدا کرد. پس از ارزیابی وتحقیق به این نتیجه دست یافتند که مدیریت مالی خلاق (ورود به بازار سهام – بورس ) و اداره باشگاه های ورزشی به صورت شرکت سهامی می تواند برای توسعه بازار ورزش حرفه ای موثر باشدوهم چنین آنان سازوکارهایی را فراهم آوردند تا هواداران وتماشاگران با سهولت وزمان بری کمترامکان خرید بلیت مسابقات وخرید کالاهایی با برند باشگاه از طریق اینترنت واتصال کاربران هوادار نیز برای برقراری ارتباط با بازیکنان ومربیان به سایت های اختصاصی باشگاه ها داشته باشند.

 

سازمان لیگ فوتبال انگلستان دریک پروسه پنج ساله ودریک آنالیزفنی مهندسی به باشگاه هایی پرداختند که به روش شرکتی اداره می شدند وبه این نتیجه دست یافتند که برای مقابله با شرایط اقتصادی دشواری که صنعت فوتبال رااداره کرده است زین پس اداره ومدیریت باشگاه ها به صورت یک شرکت تجاری می تواند به منزله یک راهکاراساسی مدنظر قرار گیرد .بررسی ها نشان داد که اداره شرکتی باشگاه های فوتبال نه تنها باعث بهبودمعیارهای اداره باشگاه ها گردیده بلکه درعین حال توانسته اند با شفاف سازی اطلاعات مدیریتی ومالی وارزش افزوده را عاید خود سازند ومدیران باشگاه هاهدف اصلی خودرا افزایش عملکرد مالی توام با افزایش عملکردمثبت ورزش فوتبال قرار دادند.

 

درکشورهای صاحب نام فوتبال دردودهه آخرسده 20 وآغازسده 21 به علت نوع مالکیت باشگاه های فوتبال که به شکل شرکت تجاری درلیگ های برتر می باشند ، علاوه بررقابت ورزشی دردرون زمین رقابت بسیارزیادهم برای کسب درامد بیشتردرخارج ازمیدان مسابقه دارند واین امرباعث شده تااین باشگاه ها درهردو حیطه موفقیت های بسیارزیادی را کسب نمایند .

 

نکته فنی : خصوصی سازی علاوه بر حل مشکلات بخش دولتی ( فرآیندی که کشورهای صاحب فوتبال مدرن سپری کردند ) می تواند کمک بزرگی به افزایش مشارکت گسترده مردم ، افزایش سوداوری باشگاه ها ورونق اقتصادی صنعت فوتبال نماید . درادامه یاداشت های فنی وتوسعه ای فوتبال به بررسی سازمان لیگ فوتبال ایران وبه تبعه آن هیات های فوتبال استان ها برمبنای معیارهای AFC درپنج بخش سازمان لیگ ، باشگاه ها ، استادیوم ها واستانداردهای فنی می پردازم .