صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
شناسه خبر : 49391396/08/07 - 10:42

تصاویری از تست انتخابی تیم منتخب قایقرانی استان

ورزش بوشهر: تست انتخابی تیم منتخب استان بوشهر در مسابقات قهرمانی کشور در رشته آبهای آرام در دهکده گردگشری برگزار گردید.