صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
شناسه خبر : 516011400/03/05 - 11:00

موفقيتی بزرگ برای جودو استان بوشهر

ورزش بوشهر؛ هیات جودو استان بوشهر در سالی که گذشت به موفقیت بزرگی دست یافت.

به گزارش "ورزش بوشهر"؛ بر اساس ارزيابی عملكرد هيات های استانهای كشور توسط فدراسيون جودو هيات جودو استان بوشهر موفق به كسب رتبه سوم گرديد اين ارزيابی براساس ميزان فعاليت در بخشهای مختلف توسعه ،آموزش ،قهرمانی،برنامه هاي حرفه ای برای حركت روبه جلو براساس راهبرد و اهداف جودو كشور تعيين گرديده است بدون ترديد اين موفقيت حاصل تلاش و همكاری و همدلی همه اساتيد پيشكسوتان و جودوكاران استان می باشد.