صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
شناسه خبر : 196591397/08/13 - 21:00

ایرانجوان از "ب" باخت تا "پ" پیروزی

ورزش بوشهر: چرا ایرانجوان در روزی که می بایست برنده باشد باخت؟

شما چقدر به این ضرب المثل که بازی فوتبال سکه ایست که به هوا پرتاب شده و می چرخد و می چرخد تا کدام سوی آن به زمین بنشیند معتقد هستید، آیا واقعا تمامی باختها را اینگونه باید توجیه کرد؟ آیا درفوتبال بدنبال اینگونه شعرها و شعارها رفتن گذشته از وزن و معیارها قافیه را از دست نمی دهیم؟ همان قافیه ای که امروز ایرانجوان در مقابل چوکای نحیف و ضعیف از دست داد تا همه به این باور برسند که فوتبال فقط علم است که در دایره فنی با مشورت و مشاوره می توان آنرا تکمیل کرد و اشتباهات را به حداقل رساند. نه نوازی علامه دهر است و نه نیک سیرت پرفسور فوتبال، بقیه کادرفنی ایرانجوان را هم می توان در باکس های دربسته ای تعریف کرد که آقای نیک سیرت و نوازی به دور آنها کشیده اند، و این اولین و شاید آخرین اشتباه یک تیم دو نفره باشد که قرار است حساب دیگران را از خودشان جدا کنند تا ضربه های هولناک و سنگینی مثل باخت در مقابل چوکا را بر پیکره ایرانجوان فرود آورند، آقای نیک سیرت و مخصوصا محمد نوازی چهره های موجهی هستند و قابل احترام و دوست داشتنی اما همه فوتبال با این نوع نگاه ها تعریف نمی شود برداشتهای محوری و گاهی تک محوری در فوتبال آرامش قبل از طوفان هستند که اگر به موقع و به درستی شناسایی نشوند سیل های ویران کننده و سهمگینی با خود بهمراه دارند.

اما چرا ایرانجوان در روزی که می بایست برنده باشد باخت؟ شاید در فوتبال ثانیه ها در بسیاری از اوقات حوادث را رقم می زنند اما همین ثانیه ها و حوادث جزء کوچکی از زمان نود دقیقه بازی هستند که بهتر است شما خالق آن باشید نه تیم حریف، اگر امروز ایرانجوان در مقابل چوکای تالش می بازد عوامل مختلفی باید دست به دست هم بدهند، ارنج تیم ، نوع و شکل بازی، طراحی ها و تاکتیک های تعریف شده ، حمایت هایی که باید از این تیم بشود، دور بودن از یک تفکر جمعی در قالب تصمیمات نهائی سرمربی و خواسته ها و دستوراتی که به بازیکنان داده می شود. فوتبال سلیه ای نیست که هرکس بنا به خواست و میل خودش ارنج کند، دستورات تاکتیکی بدهد و جابجایی ها و تعویض ها را انجام بدهد، ایرانجوان همینقدر که بداند چگونه می شود در مقابل تیمی که نود دقیقه تابع است بازنده شد باید به روال ذهنی و فکری خود رجوع کند که چگونه می شود در همان ثانیه های مقدر که کمرشکن هستند و خواب را از چشمان میگیرد از حوادث جلوگیری کرد، غم ها را به شادی تبدیل کرد و از دل ناهمواریها و باختها به پیروزی رسید.