صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
شناسه خبر : 263591398/09/08 - 15:34

فیلم/توضیحات دهدار در خصوص کمک 700 میلیونی به ایرانجوان و بودجه 22 میلیاردی به شاهین

به گزارش ورزش بوشهر؛ توضیحات ابوذر دهدار، رییس شورای شهر بوشهر درباره مصوبات ورزشی اخیر؛ کمک ۷۰۰ میلیونی برای ایرانجوان بوشهر و بودجه ۲۲ میلیاردی شاهین شهرداری