صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
شناسه خبر : 541581400/08/05 - 10:51

ورزشکار بوشهری بر بام پرش طول ایران

ورزش بوشهر؛ ورزشکار بوشهری با مربی بوشهری خود تاریخ سازی کرد.

به گزارش "ورزش بوشهر"؛ حسن میهن دوست در رشته دو و میدانی در ماده پرش طول با مربی گیری محمد سیف زاده توانست با حد نصاب ۷ متر و ۸۲ سانتیمتر و ثبت بهترین رکورد سال در جایگاه اول رنکینگ قرار بگیرد.

در این لیست نام دیگر ورزشکاران بوشهری نیز به چشم میخورد ، مهدی تماری با ۷ متر و ۳۵ سانتیمتر در جایگاه پنجم ، محمد قائد زاده با ۷ متر و ۲۸ سانتیمتر در جایگاه ششم و سید محمد موسوی نژاد با ۷ متر ۲۴ سانتیمتر در جایگاه هفتم.

 

بدین ترتیب میتوان از بوشهر به عنوان قطب پرش طول کشور یاد کرد.