ورزش بوشهر: جشنواره استعدادیابی تیراندازی بمناسبت 13 آبان توسط این هیئت در دبیرستان دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید.

عکاس: ایمان محمدپور
1396/08/13   20:46:00