ورزش بوشهر؛ آخرین روز اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی در دهکده گردشگری بوشهر برگزار شد.

عکاس: عماد فقیه نژاد
1398/11/21   21:10:00