ورزش بوشهر؛ تمرین روز یکشنبه آبی دلان بنه گز در ورزشگاه چاهکوتاه برگزار گردید.

عکاس:
1401/07/17   23:35:00