ورزش بوشهر: اولین تمرین ایرانجوان بوشهر برای حضور در مرحله نهائی لیگ دسته سوم کشور صبح پنجشنبه 11 اسفندماه 1401 ساعت 11 در ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر برگزار شد.

عکاس: ایمان محمدپور
1401/12/11   15:30:00