تمرین رسانه ورزش بوشهر در آخرین روز از فروردین‌ماه 1402 در زمین شماره سه ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار گردید.

عکاس: افشین انصاری
1402/02/01   18:20:00