ورزش بوشهر؛ آخرین تمرین رسانه ورزش بوشهر قبل از عزیمت به مشهد مقدس در زمین شماره 2 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار گردید.

عکاس: افشین انصاری
1402/04/20   23:35:00