موسوی سرمربی ملوان شهرداری گناوه: آخرین لحظه امتیاز لیگ برتر خریدیم/بصورت پاره وقت تمرین می کنیم

ورزش بوشهر: سید مرتضی موسوی سرمربی ملوان شهرداری گناوه: با توجه به اینکه ما به تازگی و لحظه آخری امتیاز لیگ برتری را از جهان نژادیان آبادان خریداری کردیم و انتقال امتیاز زمان بر شد نتوانستیم به موقع تمرینات خود را شروع کنیم و تا قبل از شیوع ویروس کرونا هیچگونه تمرینی نداشتیم.