کد خبر: 19839
تاریخ انتشار: سه شنبه 6 آذر 1397 - 11:00   27 November 2018
ارسال به دوستان
الف الف

یادداشتی از مجید غاله؛

  ورزش بوشهر: عدم آرامش و ثبات در باشگاه بزرگ و مردمی ایرانجوان دردو سال گذشته به حدی بغرنج و زجرآور بوده است که در جهت جلوگیری از افتادن این طرف بام، به آن طرف بام افتاد،افتادنی که زحمات چندین دهه باشگاه را برباد فناء داد، اصلا کاری به نوع نگرشها ، از نوع سنتی یا مدرنیته بودن آن نداریم ، کاری هم به تحریکات تحرکات افراد واُپوزسینها نداریم ، اما آنچه که از این روزهای باشگاه قابل مشاهده هست ،تغییراتی بوجود امده هست که بصورت ظاهر بیان گردیده اما بصورت شفاف اطلاع رسانی نگریده، هدف از این وضعیت جدید چیست؟ ورود فرد یا افراد به چه علت وبا چه اهدافی وبا کدام رزومه بوده است.البته شاید بتوان برداشتهای اولیه و ظاهری از این اتفاقات داشت. آیا زمینه انتقال مدیریت و تغییرات هیئت مدیره در راه هست؟ آیا ایجاد سپری برای آینده نه چندان دور هست که ترکشهای آن به افراد خاصی برخورد نکند؟ آیا هزینه و اعتبارات لازم و مورد نیاز به باشگاه تزریق خواهد شد؟ منابع مالی لازم برای باشگاه ازطریق فرد،افراد و یاکدام اسپانسر تامین خواهدشد.  آیا اگر فردی که گفته می شود قصد تامین منابع مالی دارد ، درصورت خروج از باشگاه چگونه هزینه هایش را از باشگاه دریافت خواهد کرد، و آیا بازهم باشگاه را مقروض تر خواهد کرد و کار به شکایت و تنبیهات انضباطی کشیده خواهد شد و موجبات محرومیت اول فصل فراهم خواهد آورد.

در پایان یادآور می گردد چنانچه این فرد یا افرادی قصد تامین هزینه های باشگاه داشته باشند و قصدشان خدمت به باشگاه و جامعه ورزش باشد و نیت و قصدی از قبیل انتخابات آتی و کسب شهرت نداشته باشند به باشگاه تعهد کتبی دهند ، در صورتی که به هر علتی عذرشان از باشگاه خواسته شد ادعای دریافت مطالبات و هزینه های باشگاه نداشته باشند، اگر این گونه باشد ورودشان پذیرفتنی خواهد بود وگرنه همین امروز از مجموعه خارج شوند بهتر خواهد بود  تا از مخارج مضاعف باشگاه جلو گیری بعمل آید.


نظـــرات شمـــا