کد خبر: 21083
تاریخ انتشار: شنبه 13 بهمن 1397 - 09:00   2 February 2019
ارسال به دوستان
الف الف

ورزش بوشهر: مادر احمدرضا شاکر: آرزوهای فرزندم زیر خاک رفت، آرزوهای قائدی هم باید زیر خاک برود|به قاضی گفتم ۱۰ سال دیگر هم او را نمی‌بخشم

  به گزارش "ورزش بوشهر"؛  قاضی پرونده دو هفته فرصت داد و از ما خواست فکرمان را بکنیم و رضایت بدهیم اما به ایشان گفتم که 10 سال دیگر نیز فرصت بدهید، سر حرف خودم هستم. هیچ تلنگری به مهدی (قائدی) وارد نشده؛ اثری از ندامت در مهدی دیده نمی‌شود او پس از دادگاه به کنار دریا رفته و پایش را روی پای دیگر گذاشته و عکس یادگاری گرفته است! آن هم کنار کسی که در همان اتومبیلی که پسرم حضور داشت، عکس گرفت.

زمانی که به قول خودشان ثابت کردند که راننده مهدی نبوده، در کیش و روی قایق عکسی گذاشتند و گفتند خفه شوید! من چه چیزی را ببخشم؟

مهدی علنا جلوی قاضی پیام می‌دهد که لزومی ندارد دروغ بگوید، ماشین بیمه بوده و دیه‌اش را می‌پردازد. وقتی با این جسارت صحبت می‌کند، چرا باید او را ببخشم؟

آرزوهای بچه‌ام زیر خاک رفت، ولی مهدی با غرور صحبت می‌کند، آرزوهای مهدی هم باید زیر خاک برود و تا آخرش هم ایستاده‌ام.


نظـــرات شمـــا