کد خبر: 72762
تاریخ انتشار: دوشنبه 4 مهر 1401 - 14:00   26 September 2022
ارسال به دوستان
الف الف

ورزش بوشهر: کمیته وضعیت فدراسیون آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش "ورزش بوشهر" به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت حسین دشتی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به مبلغ یک میلیارد و 710 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 37 میلیون و 278 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ 90 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت عبدالمجید طباطبایی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به مبلغ یک میلیارد و 128 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 24میلیون و 590 هزار و 400 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ 72 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت پیمان قنبری از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به مبلغ 352 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7 میلیون و 673 هزار و 600 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ 48 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت محمدصادق پاک مقدم از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به مبلغ 810 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 17 میلیون و 658 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ 90 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت مسعود پالیزان از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، این باشگاه به مبلغ 234 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون و 101 هزار و 200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ 306 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت باشگاه شاهین شهرداری بوشهر از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13 میلیون و 80 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق باشگاه شاهین شهرداری بوشهر محکوم شد.


نظـــرات شمـــا