کد خبر: 4877
تاریخ انتشار: سه شنبه 2 آبان 1396 - 00:52   24 October 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ورزش بوشهر: چند سوال در مورد فساد و اتفاقات مربوط به آن از عالیجنابان فوتبال.

به گزارش ورزش بوشهر؛ قبل از هر چیز باید یادآوری شود که آنچه مورد سوال از بانیان فوتبال و مسئول مستقیم فوتبال شده با آگاهی کامل بوده و نسبت به این موارد اشراف کامل داریم.

 

1-      فساد در فوتبال وجود دارد؟

2-      اگر جواب مثبت است چرا اقدام قاطعی صورت نمی پذیرد و اگر جواب غیر از این است خیلی شفاف بگوئید نه و خودتان را در مورد مطالبی که در این مدت ها نوشته می شود فارغ نمائید.

3-      شما ممکن است بگوئید نامه ها محرمانه است واقعا اگر مردم نامحرم هستند شما اداره کل ورزش و جوانان و حراست، باشگاه مربوطه، شورای تأمین بوشهر و استان، حراست استانداری، هیئت های فوتبال زیر پوشش شما و مجمعی که شما را روی کار آورده در جریان گذاشته اید؟

4-      دو نامه ای که از تهران در مورد فساد یک فرد خاص بدست شما رسیده چه اقدامی صورت گرفته؟

5-      در مورد اعترافات کتبی و فایل صوتی بعضی از بازیکنان و پول هائیکه بصورت دلالی از آنها گرفته شده و اسناد آنها بدست شما رسیده واقعا قابل پیگری نیستند؟

6-      وظیفه رسانه ها بعنوان رکن چهارم جامعه افشاگری است که این کار را می کنند، وظیفه خود را در مقابل این ناهنجاری های مفسده برانگیز و غیرقابل تحمل چه می دانید؟

7-      اگر می دانید و اقدامی نمی کنید گناهکار و برخلاف فوتبال و نظام سکوت کرده اید و اگر نمی دانید گناه شما از جرم اول بیشتر است؟


نظـــرات شمـــا