کد خبر: 49048
تاریخ انتشار: یکشنبه 21 دی 1399 - 11:00   10 January 2021
ارسال به دوستان
الف الف

یاداشت؛ عبدالباقی صداقت

  

بخش اول

ورزش بوشهر؛ با توجه به اینکه در مقطع کنونی استان بوشهر یکی از قطب های فوتبال محسوب می شود و هر ساله تعدادی از نوجوانان و جوانان فوتبالیست و با استعداد را به جامعه ورزشی کشور معرفی می نماید،لذا میبایست با آغاز فصل فوتبالی لیگ های مختلف ،برنامه ریزی و هدف گذاری مشخص و مدونی جهت ارتقاء و پیشرفت فوتبال استان توسط مدیران ورزشی تهیه و طراحی گردیده و در مدت برگزاری مسابقات موردیررسی ،پیگیری و نظارت دقیق قرار داده شود تا در پایان فصول فوتبالی شاهد صعود و یا حفظ سهمیه های با ارزش درلیگ های مختلف باشیم.

در حال حاضر استان بوشهر در لیگ یک ۲نماینده،در لیگ دو ۳نماینده ،در لیگ سه ۲نماینده و همچنین نمایندگانی در رده های مختلف سنی فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلی اعم از آقایان و بانوان در کشوردارد،لذا ضروری بنظر می رسدباهدف گذاری و برنامه ریزی صحیح میتوان نتایج درخشانی را در پایان مسابقات بدست آورد.

عبدالباقی صداقت

دی ماه ۹۹

 

بخش دوم

ورزش بوشهر؛ یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و موفقیت فوتبال استان در لیگ های کشوری ،حضور مدیران با تجربه و کاردان در رأس امور باشگاهها میباشدکه میبایست از میان پیشکسوتان فوتبال انتخاب و بعنوان مدیر عامل ،سرپرست ،مدیران اجرائی ومربیان با دانش منصوب گردند.

کمبودها ،مشکلات و معضلات مالی از جمله پارامترهای مهمی هستند که میتوان با هماهنگی مدیران ارشد اجرائی استان از طریق پتانسیل های اقتصادی موجوددرسطح استان پیگیری نمود و دغدغه مالی را بطور کامل بر طرف کرد.

یکی دیگر از مواردی که جهت پیشرفت باشگاهها در مسابقات باید مورد توجه قرار داده شود کشف استعدادهای فوتبالی است که بعنوان یک پشتوانه میبایست آموزش داده شوند.

حال با توجه به مطالب فوق الذکر و با هدف گذاری و برنامه ریزی سالیانه مشکلات باشگاههادر بخش های مدیریتی ،فنی،مالی و بازیکن مرتفع گردیده و با قدرت و توان بیشتر و بهتردر مسابقات فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلی در همه رده های سنی آقایان و بانوان حضور یافته و در نهایت باعث صعود ویا حفظ سهمیه های استان گردید.

عبدالباقی صداقت 

دی ماه ۹۹


نظـــرات شمـــا