کد خبر: 60392
تاریخ انتشار: سه شنبه 21 دی 1400 - 23:50   11 January 2022
ارسال به دوستان
الف الف

یاداشت: مجید غاله

  

ورزش بوشهر؛ امروزه در جهان رسم بر این است که چنانچه فرد مسئول یا مسئولین سازمان یا وزارتخانه ای ، بر اساس بی کفایتی، بی درایتی و یاعدم مدیریت صحیح ، موجب تضعیف مجموعه تحت امر خود یا زیر سوال رفتن فعالیتها در کشور شان شوند، با واکنش به موقعِ مقصر یا مقصرین و با پذیرفتن اشتباهات اتفاق افتاده خود ، ضمن عذر خواهی از مردم و همراهی با جامعه و استعفاء از مسئولیت خود، کرسی های صدارت را به نفرات صالح و کار آمد سپرده، تا جایگزینان شایسته بتوانند جبران مافات نمایند.

و اما بعد التهاب و وضعیت موجود فوتبال کشور آن چنان وخیم و اَسف بار شده است که برای توصیف آن نمی توان حد ومرزی قائل شد ، بعضی متولیان و مسئولان فعلی فوتبال کشور که متاسفانه فاقد علم روز فوتبال دنیا هستند با لابی گری و همراهی جریان نفوذ همسووحتی غیر همسو، بر مَسند و کرسی فوتبالی تکیه زده و افتضاحات متعددی را به وجود آورده اند که در حافظه تاربخ فوتبال ثبت وضبط خواهد ماند، متاسفانه وضعیت فعلی سرخابی ها که زائیده تفکرات سطحی وبدون اینده نگری مسئولین قبلی آن دو باشگاه که با عدم اقدامات به موقع متولیان فوتبال کشور همراه بوده، ضربه جبران ناپذیر و سنگینی به حیثیت و آبروی فوتبال کشور وارد کرده است و این افتضاح اخیر که به عنوان دسته گل جدیدی می توان نام برد ما حَصل اشتراکات عملی متولیان فوتبال کشور و مسئولین گذشته دو باشگاه می توان قلمداد نمود که البته نمی توان به راحتی از کنار آن عبور کرد، متاسفانه مسئولین ذیربط با این افتضاح تاریخی خود که نشان دهنده بی تدبیری وعدم اِشراف ِآنان بر قوانین فوتبال جهانی است که وضع موجود فوتبال کشور را رقم زده اند ، آیا حاضر هستند از مسند و صدارت فوتبال حتی با زلزله چند ریشتری که ایجاد کرده اند کناره گیری نمایند و حاضر به رها کردن زرق وبرق فوتبال هستند یا خیر ، جالب است که مجلس هم در این خصوص سکوت اختیار نموده و با موضع انفعالی خود شائبه هائی به وجود آورده اند، با توجه به وضعیت امروز فوتبال ایران وحذف نمایندگا ن سرخابی از مسابقات آسیائی که شوک بزرگی در جامعه ایجاد کرده است ،از آقائی که ورزشی است نه فوتبالی ،به عنوان وزیر ورزش و از بقیه افراد و مجموعه مدیریتی تربیت بدنی کشور که در این افتضاح سهیم و شریک هستند بایستی پرسید که چرا سکوت اختیار کرده اید و هیچ گونه واکنش و عکس العملی در این باره و در راستای شفاف سازی و یا استعفاء از خود نشان نداده اید؛ آقایان حداقل برای ابراز همدردی و فرو نشاندن خشم هوادران این تیمها( گرچه با استعفاء دردی را دواء نخواهد کرد )استعفاء دستجمعی شما و پذیرفتن خطاها و قصور خود، می تواند رسم خوبی برای اینده فوتبال کشور و چشم اندازی روشن فرا روی تصمیم گیرندگان  باشد، علی ایحال تبعات و ترکشهای این حذف که همراه با اقدامات غیر اصولی فدراسیون فوتبال بوده چالشی بزرگ پیش روی وزارت ورزش قرار داده است که با رفتن شما شاید گره گشائی ایجاد گردد.


نظـــرات شمـــا