کد خبر: 7200
تاریخ انتشار: شنبه 23 دی 1396 - 12:05   13 January 2018
ارسال به دوستان
الف الف

ورزش بوشهر: با درود خدمت تمام عزیزان ، ادب و احترام حکم می کند که زیاده سخن نگویم . ولی امروز شخصی . . . صحبتی بیان نموده که چون نیاز به توضیحات واضحات دیگر نیست آنرا به دو متن زیر حوالت می دهم .

عبدالمجید اصلانی؛


...میرزا علی اصطهباناتی شیرازی ملقب به معین الشریعه در مجمع جمعی از اهل ادب رباعی ای بدین مضمون می سراید :

دل گفت مرا علم لدنی هوس هست
تعلیم کن اگر تو را دسترس است
گفتم که الف ، گفت دگرهیچ مگوی
در خانه اگر کس است یک حرف بس است


پس این را هم از حضرت حافظ می آورم و رخصت مطلبم

ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توست
عرض خود میبری و زحمت ما می داری
تو به تقصیر خود افتادی ازاین در محروم
از که می نالی و فریاد چرا می داری

 

خاک پای فوتبال بوشهری مجیداصلانی

 

 


نظـــرات شمـــا