کد خبر: 19883
تاریخ انتشار: یکشنبه 11 آذر 1397 - 19:30   2 December 2018
ارسال به دوستان
الف الف

در روزی که هیچکدام از حساب و کتاب های نوازی درست از آب در نیامد ایرانجوان طنزآمیز باخت.

  ورزش بوشهر: در روزی که هیچکدام از حساب و کتاب های نوازی درست از آب در نیامد شما در مقابل تیمی که لااقل یک نیمه اسیر خودش ، زمین بازی و بعضی از بازیکنان جوان و جوانمرد ایرانجوان بود با یک ارنج پر از اشتباه فنی و تعویض های طنزآمیز شبیه به هجو و لودگی با حقارت باختید تا ثابت شود که فوتبال را هر وقت از مدار و محور هوشیاری و تیزبینی و یک نگاه عمیق فوتبالی خارج کردید در همان زمان نود دقیقه ای بازی چوب آنرا می خورید.

اما آقای هاشم زاده شما قرار است از یک باشگاه با قدمت نزدیک به عمر فوتبال استان حمایت کنید وقتی دوستان شما 9 هفته سردرگم سر ایرانجوان را در ته جدول زیر آب می کنند و نفس همه را از دوست و دشمن گام به گام با حلقه دار ندانم کاری بند می آورند دیگر جایز نیست که بخاطر دوستی و رفاقت با آقای نوازی و نیک سیرت چشمانتان را بر روی حقیقتها ببندید شما می خواهید به فرهنگ و ورزش یک باشگاه کمک کنید یا به دوستانتان که در فقر فنی و مدیریت ایرانجوان سکان گیر و هدایت کننده این باشگاه شده اند، اگر نوازی دوست ما هم نباشد مهمان ما و عزیز ماست اما شما را قسم می دهیم به همه اعتقاداتان و کائنات که نگذارید که از مظلومیت ایرانجوان و حجب و حیای مردم بوشهر و دوست داران واقعی این باشگاه سوءاستفاده شود.

ایرانجوان سالهاست که گرفتار دسیسه های پیدا و پنهانی شده است که متأسفانه آبشخور آن از قلب خود این باشگاه سرچشمه می گیرد خیلی ها تاکنون سعی کرده اند که از آب های گل آودی که بوجودی آمده ماهی های خود را صید کنند اما در عاقبت تیرشان به سنگ خورده است، امروز آه دوستداران و هواداران این باشگاه از فریادهای تنوع خواهی فرصت طلبان رساتر و گیرا تر است خیلی ها در عمر بزرگی و تنهائی این باشگاه متولد شده آمده و رفته اند اما این باشگاه همچنان در گرد و غبار تبعیض های ناجوانمردانه زمانه پابرجا روی پاهای خود ایستاده است و نفس می کشد.


نظـــرات شمـــا